***การฝึกอบรมอาสาสมัครฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า***

วันที่ 12 มีนาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าโคก นำโดย นายพลภัทร  เสริตานนท์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าโคก ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าโคก พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ พนักงาน อบต. อาสาสมัคร ได้จัดกิจกรรมอบรมอาสาสมัครฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนับบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ ศาลา SML หมู่ที่ 4 ต.หน้าโคก โดยมีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานปศุสัตว์อำเภอผักไห่ เป็นคณะวิทยากรปฏิบัติการฝึกอบรมองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าโคก จะปฏิบัติการลงพื้นที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมวในพื้นที่ ต.หน้าโคก ในช่วงระหว่างวันที่ 15 มีนาคม ถึง 22 เมษายน 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น. โดยอาสาสมัครที่ผ่านการฝึกอบรมและได้รับมอบหมายจาก สำนักงานปศุสัตว์อำเภอผักไห่แล้ว ทั้งนี้ จึงขอความร่วมมือจากชาวตำบลหน้าโคก โปรดเตรียมสุนัขและแมวสำหรับรับการฉีดวัคซีน และช่วยจับสุนัขและแมว เพื่ออำนวยความสะดวก มีความปลอดภัยต่อเจ้าหน้าที่ และเกิดผลสำเร็จในการฉีดวัคซีน ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้