หมวดหมู่: ข่าวประชาสัมพันธ์

องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าโคก ขอเชิญประชาชนทั่วไป ร่วมตอบแบบสอบถาม การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ช่องทางการตอบ แ…

คำสั่ง เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหน้าโคก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567