หมวดหมู่: ภาพกิจกรรม

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมรชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

ร่วมงาน “วันรำลึกครบรอบ 10 ปี เสด็จพระราชดำเนินทุ่งมะขามหย่อง” พิธีถวายราชสักการะน้อมรำลึกพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกลาที่ 9 ) และกิจกรรมย้อนรำลึก 25 พฤษภาคม 2565

รอการเปิดอ่าน