หมวดหมู่: รายงานต่างๆ

แบบรายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ขององค์การบริหารส่วนตำบลหน้าโคก ประจำปี พ.ศ.2567

รอการเปิดอ่าน