เดือน: มิถุนายน 2562

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เส้นทางเข้าหมู่ที่ 7) ตำบลหน้าโคก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/06/2562

เรื่อง ประกาศผู้ชนะ จ้างโครงการก่อสร้างคลุมลานเอนกประสงค์กลางหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ ตำบลหน้าโคก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/06/2562

รอการเปิดอ่าน