ผู้เขียน: กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าโคก

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าโคก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 16/03/2563