หมวดหมู่: ข่าวประกวดราคา

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำภายในหมู่บ้าน พร้อมงานปรับปรุงภูมิทัศน์ พื้นที่ไม่น้อยกว่า 200 ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/07/2562

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เส้นทางเข้าหมู่ที่ 7) ตำบลหน้าโคก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/06/2562